زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته‌بندی: towns

تصديق towns تلفظ ها