زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته‌بندی: toponimy (tt)

تصديق toponimy (tt) تلفظ ها