زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته‌بندی: plants (tt)

تصديق plants (tt) تلفظ ها