زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: history

تصديق history تلفظ ها