زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته‌بندی: Arts

تصديق Arts تلفظ ها