زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته بندی: шәхесләр

تصديق шәхесләр تلفظ ها