زبان:

تاتاری

[tt]

بازگشت به تاتاری

دسته‌بندی: еда

تصديق еда تلفظ ها