زبان:

ترکی

[tr]

بازگشت به ترکی

دسته‌بندی: Osmanlı padişahları

تصديق Osmanlı padişahları تلفظ ها