زبان:

ترکی

[tr]

بازگشت به ترکی

دسته‌بندی: nouns (tr)

تصديق nouns (tr) تلفظ ها