زبان:

ترکی

[tr]

بازگشت به ترکی

دسته بندی: musical notation

تصديق musical notation تلفظ ها