زبان:

ترکی

[tr]

بازگشت به ترکی

دسته‌بندی: chemical element

تصديق chemical element تلفظ ها