زبان:

ترکی

[tr]

بازگشت به ترکی

دسته‌بندی: animals

تصديق animals تلفظ ها