زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته‌بندی: svenska substantiv

تصديق svenska substantiv تلفظ ها

  • Hop تلفظ Hop
  • dun تلفظ dun
  • haj تلفظ haj