زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته بندی: svenska substantiv

تصديق svenska substantiv تلفظ ها