زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته‌بندی: pronoun

تصديق pronoun تلفظ ها

  • je تلفظ je
  • taj تلفظ taj
  • qan تلفظ qan