زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته بندی: monosyllable

تصديق monosyllable تلفظ ها