زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته‌بندی: insects

تصديق insects تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟