زبان:

کلینگون

[tlh]

بازگشت به کلینگون

دسته بندی: insects

تصديق insects تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟