زبان:

تاگالوگ

[tl]

بازگشت به تاگالوگ

دسته‌بندی: pilipino

تصديق pilipino تلفظ ها