زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته‌بندی: sunday

تصديق sunday تلفظ ها