زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: philosophy

تصديق philosophy تلفظ ها