زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته‌بندی: names

تصديق names تلفظ ها