زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: learning French

تصديق learning French تلفظ ها