زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: languages

تصديق languages تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟