زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: kız isimleri

تصديق kız isimleri تلفظ ها