زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: hello

تصديق hello تلفظ ها