زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: greeting

تصديق greeting تلفظ ها