زبان:

تلوگو

[te]

بازگشت به تلوگو

دسته بندی: gramática

تصديق gramática تلفظ ها