زبان:

تامیلی

[ta]

بازگشت به تامیلی

دسته‌بندی: hindu name

تصديق hindu name تلفظ ها