زبان:

سواحیلی

[sw]

بازگشت به سواحیلی

دسته بندی: name

تصديق name تلفظ ها