زبان:

سواحیلی

[sw]

بازگشت به سواحیلی

دسته بندی: bantu

تصديق bantu تلفظ ها