زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: substantiv

تصديق substantiv تلفظ ها