زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: people

تصديق people تلفظ ها