زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: Numbers in Armenian

تصديق Numbers in Armenian تلفظ ها

  • 77 تلفظ 77