زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: nome proprio di persona

تصديق nome proprio di persona تلفظ ها