زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: grundtal

تصديق grundtal تلفظ ها