زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: first names

تصديق first names تلفظ ها