زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته بندی: female first name

تصديق female first name تلفظ ها