زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: förnamn

تصديق förnamn تلفظ ها