زبان:

سوئدی

[sv]

بازگشت به سوئدی

دسته‌بندی: egennamn

تصديق egennamn تلفظ ها