زبان:

تونگو

[srn]

بازگشت به تونگو

دسته بندی: oil

تصديق oil تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟