زبان:

صربی

[sr]

بازگشت به صربی

دسته‌بندی: исем-атамалар

تصديق исем-атамалар تلفظ ها