زبان:

صربی

[sr]

بازگشت به صربی

دسته بندی: дієслово

تصديق дієслово تلفظ ها