زبان:

صربی

[sr]

بازگشت به صربی

دسته‌بندی: αριθμοί

تصديق αριθμοί تلفظ ها

  • 5000 تلفظ 5000
  • 111 تلفظ 111