زبان:

صربی

[sr]

بازگشت به صربی

دسته بندی: αριθμοί

تصديق αριθμοί تلفظ ها