زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: rivers

تصديق rivers تلفظ ها