زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: rivers

تصديق rivers تلفظ ها