زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: Politics

تصديق Politics تلفظ ها