زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: oil

تصديق oil تلفظ ها