زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته بندی: Nyaungwa

تصديق Nyaungwa تلفظ ها