زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: Nyaungwa

تصديق Nyaungwa تلفظ ها