زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها