زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: names

تصديق names تلفظ ها