زبان:

شونا

[sn]

بازگشت به شونا

دسته‌بندی: mouth

تصديق mouth تلفظ ها